డోనాల్డ్ ట్రంప్ తన ఆరోపించిన జైలు శిక్ష నుండి తప్పించుకోవడానికి చివరి ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు.

నివేదికలు మరియు అతని సోషల్ మీడియా ప్రకారం, డొనాల్డ్ ట్రంప్ వచ్చే వారం అరెస్టు చేయబడతారు మరియు నిర్ణయాన్ని నిరసించాలని మద్దతుదారులను కోరుతున్నారు.

డొనాల్డ్ ట్రంప్ & మైక్ పెన్స్ ఈ కొత్త హీటెడ్ జబ్స్‌తో మొత్తం పోటీని రేకెత్తించారు

డొనాల్డ్ ట్రంప్ మరియు మైక్ పెన్స్ జనవరి 6 తిరుగుబాటుపై కొత్త జాబ్‌లను మార్చుకున్నారు.